MedBroker

MedBroker er et system for utveksling av informasjon mellom systemer i helsevesenet. Systemet kan benyttes blant annet til synkronisering av arbeidsstasjoner og utveksling av arbeidslister. For utveksling av arbeidslister støttes DICOM og HL7 standardene, samt filbasert overføring som kan tilpasses proprietære systemer.

DICOM og HL7

DICOM beskriver tjenester som PACS-systemer, modaliteter og arbeidsstasjoner implementerer for å kunne kommunisere sammen på en standard måte. DICOM tilbyr blant annet tjenester for å lagre og spørre etter arbeidslister, og det er denne delen av standarden MedBroker implementerer. For å opprette nye arbeidslister bruker MedBroker HL7, et standard meldingsformat som beskriver ulike typer arbeidsordre. Et eksempel er en arbeidsordre for å opprette en timeavtale. For å realisere støtte for DICOM og HL7 bygger MedBroker på to open-source produkter; dcm4chee og Mirth Connector. Dcm4chee er en robust og mye brukt DICOM server, mens Mirth er en HL7-basert integrasjonsserver som gjør det enkelt å tilpasse både meldingsformat og meldingsdistribusjon til ulike systemkonfigurasjoner.

Synkronisering av arbeidsstasjoner

Det er i mange sammenhenger nødvendig for helsepersonell å forholde seg til flere datasystemer samtidig. Et eksempel er radiologer som bruker èn arbeidsstasjon for å tyde røntgenbilder og en annen arbeidsstasjon for å registrere resultatet av tydingen. For å sikre at tyderesultatet registreres på riktig person er det viktig at arbeidsstasjonene synkroniseres automatisk. Ikke bare øker dette kvaliteten på registreringsarbeidet, det gir også en mer effektiv arbeidsflyt for personalet. MedBroker har støtte for både standardiserte (CCOW) og proprietære løsninger for synkronisering av arbeidsstasjoner, og Keymind kan utvikle støtte for nye typer arbeidsstasjoner ved behov.For mer informasjon last ned Whitepaper eller kontakt oss .